Mode inspiratie meeting


Twee maal per jaar is er een Mode Inspiratie Meeting, kortweg MIM-dag. Doelstelling van deze dag is om op de hoogte te blijven van alle (nieuwe) technieken, bijscholing en uiteraard speelt netwerken een belangrijke rol. Het is een leerzame, gezellige dag die alle jaren druk wordt bezocht.

De MIM heeft een thematische opzet. De laatste MIM-dag had als thema “Chanel”. Je leerde verschillende specifieke technieken die een echte Chanel zo kenmerkend maakt.

De MIM-dag is toegankelijk voor leraressen en leerlingen vanaf Costumière.

 

 

 

Het thema van de dag was: Pasvormfouten te constateren, te herkennen en hoe deze aan te passen zodat een perfecte toile ontstaat.

Hiervoor hadden de teamleden hun eigen grondpatroon/toile getekend zonder enige aanpassing. Deze werden in carousselvorm door de leraressen en MIM-leden beoordeeld.

Daarna werden de constateringen groepsgewijs doorgenomen en ook de uiteindelijke versie met hierin alle aanpassingen verwerkt, getoond.

Na de lunch werd er druk geknipt en geplakt om alle uitwerkingen in het werkboek te maken.

Kortom: een inspirerende en leerzame dag!